English
Giriş
Kullanıcı Adı

Şifre


  Başlık

Yazar

Özet

Anahtar Kelimeler

Tüm Metin


Türk Psikoloji Yazıları - Turkish Psychological Articles (ISSN: 1301-9961)

Amaç ve İçerik: Türk Psikoloji Yazıları (TPY) dergisi, derleme, kuramsal içerikli veya görgül araştırma makalelerine yer vermektedir. Disiplinler arası bir yaklaşım ile, diğer bilim ve çalışma alanlarından (Sosyoloji, Antropoloji, Eğitim, Sosyal Hizmet, Geriatri, Psikiyatri vb.) psikoloji ile ilişkilendirilmiş bilimsel çalışmalar da TPY dergisinin kapsamı dahilindedir.  TPY'ye gönderilen yazılar, niceliksel, niteliksel veya her iki yöntemi birlikte kullanan çalışmalar olabilir.

TPY online olarak yayınlanmakta olup, derginin güncel ve geçmiş sayılarına http://www.turkpsikolojiyazilari.com   adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir.

Özet/İndeks Bilgileri

PSYC Info/Psychological Abstracts

Tübitak Sosyal Bilimler Veritabanı

Yayın Yönetmeni

Mediha Korkmaz

Yayın Yönetmen Yardımcıları (Soyadına Göre Alfabetik Sırada)


Serap Akfırat
Aycan Kapucu
Dilek Sarıtaş Atalar
Özden Yalçınkaya Alkar
İbrahim Yiğit

Türk Psikoloji Yazıları Akademik Danışmanlar Kurulu (soyadına göre)

Serap Akgün
Ebru Akün
Sonia Amado
Meltem Anafarta
Sibel Arkonaç
Bilge Ataca
Aydan Aydın
Orhan Aydın
Belgin Ayvaşık
Fuat Balcı
Bahar Baştuğ
Reyhan Bilgiç
Ayda Büyükşahin Sunal
Ayşegül Durak Batıgün
Banu Cangöz
Okan Cem Çırakoğlu
İhsan Dağ
Serdar M. Değirmencioğlu
Çiğdem Dereboy
Zehra Dökmen
Nurhan Er
Gülsen Erden
Canan Ergin
Adnan Erkuş
Neşe Erol
H. Tuğba Erol Korkmaz
Mehmet Eskin
Hürol Fışıloğlu
Tülin Gençöz
Deniz Giray
Ilgın Gökler Danışman
Melek Göregenli
Evrim Güleryüz
Derya Güngör
Duygu Güngör
Ayşen Güre
Gülden Güvenç
Derya Hasta
Nesrin Hisli Şahin
Sedat Işıklı
E. Olcay İmamoğlu
Elif Kabakçı
A. Nuray Karancı
Doğan Kökdemir
Sibel Kazak Berument
Mediha Korkmaz
Falih Köksal
Çiğdem Kudiaki
Asiye Kumru
Murat Kurt
Aylin Küntay
Mine Mısırlısoy
Güler Okman Fişek
Bengi Öner Özkan
Türker Özkan
Nuray Sakallı Uğurlu
F. Melike Sayıl
Oya Somer
Gonca Soygüt
H. Canan Sümer
Nebi Sümer
Dilek Şirvanlı Özen
Leman Pınar Tosun
Zehra Uçanok
Doruk Uysal Irak
Şennur Tutarel Kışlak
Azmi Varan
Bilge Yağmurlu
Ünsal Yetim
Perin Yolaç
Duyurular
Türk Psikoloji Yazıları Yazım Kuralları
Yazarların Dikkatine
Türk Psikoloji Dergisi Yazım Kuralları

-> Online yayıncılık sistemini kullanmak için sol tarafta yer alan sisteme giriş panelini kullanabilirsiniz
-> Yayınlarımızın makalelerine ulaşmak için Arşiv ve Makale Arama sayfalarını kullanabilirsiniz

Türk Psikologlar Derneği sitesine www.psikolog.org.tr adresinden erişebilirsiniz.